Jak działać w partnerstwie?

2007-10-18

Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu obejmującym zagadnienia Partnerstwa oraz EFS, które odbędzie się 29-30 października w Poznaniu (w biurze Centrum PISOP przy ul. Ratajczaka 26/6/96).

W programie szkolenia m.in. zasady tworzenia partnerstw, umowa partnerska, aspekty prawne funkcjonowania partnerstw, zasady i procedury w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie poprowadzą Anna Paulina Kozłowska - trenerka akredytowana Regionalnego Ośrodka EFS oraz Rafał Jaworski - prawnik, animator partnerstwa lokalnego.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 października:
szkolenia@pisop.org.pl lub fax 061/851 91 34

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy