"Ochrona dziko żyjących zwierząt przy drogach w Polsce”

2007-10-28

Zapraszamy do udziału w warsztacie naukowym pt: „Zagrożenia i potrzeby ochrony dziko żyjących zwierząt przy drogach w Polsce”.

Celem warsztatu jest przekazanie podstawowej wiedzy o rozmieszczeniu, funkcjonowaniu i zagrożeniach siedlisk fauny i korytarzy ekologicznych w Polsce oraz przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z praktycznymi działaniami dla minimalizowania ekologicznej szkodliwości infrastruktury transportowej.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie zarówno naukowe, jak i praktyczne. W trakcie obozu odbędą się zajęcia teoretyczne (prelekcje, projekcje multimedialne), ćwiczenia warsztatowe oraz wyjazdy terenowe.

Do udziału zapraszamy studentów i studentki nauk przyrodniczych i technicznych.

Termin: 15-20.11.2007 r.
Miejsce: Bystra k. Bielska-Białej.
Program spotkania

Warunek uczestnictwa: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 9.11.2007 na adres: rafal@pracownia.org.pl lub faksem pod nr: 033 8171468.

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach, w tym wyjazdach terenowych jest bezpłatne. Organizator pokrywa również koszty noclegów uczestników obozu.
Szczegółowe informacje:
tel. 033 8171468,
rafal@pracownia.org.pl