"Technologie informatyczne jako narzędzie rozwoju strategii uczenia się przez całe życie"

2007-11-06

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" serdecznie zaprasza na konferencję "Technologie informatyczne jako narzędzie rozwoju strategii uczenia się przez całe życie w Polsce", która odbędzie się 15 listopada 2007 r. w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

Aby uzyskać możliwość zgłoszenia się na konferencję, należy wysłać e-mail na adres: slawa.malinowska@frse.org.pl Otrzymają Państwo login i hasło dostępu do formularza aplikacyjnego. Zgłoszenia on-line przyjmujemy do 8 listopada.

Program konferencji:

  • 9.30 - 11.00 - Rejestracja uczestników
  • 11.00 - 11.45 - Część wprowadzająca: wystąpienie Dyrektora Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie", p. Pawła Poszytka; wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej; wystąpienie przedstawiciela Komisji Europejskiej
  • 11.45 - 12.45 Część wykładowa: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, rektor AGH: "Techniki e-learningu w uczeniu się przez całe życie", Stanisław Drzażdżewski, Radca Generalny MEN, Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: "Międzynarodowe wskaźniki e-uczenia się przez całe życie - pozycja Polski oraz tworzenie nowego typu wskaźników"
  • 12.45 - 13.15 Przerwa na kawę
  • 13.15 - 14.15 Druga część konferencji - równoległe warsztaty - Praca uczniów z komputerem - korzyści i zagrożenia - Małgorzata Rostkowska - Certyfikaty stymulatorem rozwoju e-Człowieka - dr Janusz Trawka - Rola kształcenia na odległość w edukacji dorosłych - dr Elżbieta Gajek - Zasoby internetowe w samokształceniu - bogactwo czy śmietnik? - dr Grażyna Ożarek, Hanna Stachera
  • 14.15 - 15.15 Lunch
  • 15.15 - 15.45 Podsumowanie konferencji: Prezentacja wyników dyskusji z warsztatów