Finansowanie działań na rzecz ochrony przyrody

2007-11-08

Zapraszamy do udziału w szkoleniu: "Możliwości finansowania działań na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju", Szczyrk, 19–20 listopada 2007.

Celem szkolenia jest: przybliżenie wiedzy na temat Funduszy UE oraz polskich źródeł finansowania działań na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju oraz nabycie umiejętności pisania wniosków i wymiana doświadczeń.

Szkolenie adresowane jest do:

 • przedstawicieli samorządów terytorialnych
 • organizacji pozarządowych
 • osób fizycznych, firm oraz innych instytucji

Program szkolenia: 19 listopada

 • 11.00–11.15 Przywitanie uczestników, zaprezentowanie programu szkolenia
 • 11.15–12.00 „Zrównoważony rozwój w Dolinie Odry”, Andrzej Ruszlewicz
 • 12.00–13.15 Zasada współpracy trójsektorowej jako element partnerstwa na rzecz równoważonego rozwoju, Marek Romaniec, Rafał Plezia
 • 13.30–15.00 Krajowe źródła finansowania projektów na rzecz ochrony środowiska, Rafał Plezia, Marek Romaniec
 • 15.00–16.30 Przerwa obiadowa
 • 16.30–17.30 Źródła finansowania projektów na rzecz ochrony środowiska, Rafał Plezia, Marek Romaniec
 • 17.30–18.00 Przerwa kawowa
 • 18.00–19.00 Podsumowanie
 • 19.00 Kolacja

20 listopada 2007

 • 8.00–9.00 Śniadanie
 • 9.00–10.30 Warsztaty – Zasada tworzenia zespołu projektowego i jego obowiązki, Marek Romaniec, Rafał Plezia
 • 10.30–12.30 Tworzenie produktu turystycznego w oparciu o zrównoważony rozwój obszaru, Marek Romaniec, Rafał Plezia
 • 12.30–13.00 Przerwa kawowa
 • 13.00–14.00 Warsztaty – tworzenie budżetu, projektu, harmonogramu, jako ważny element osiągnięcia sukcesu, Marek Romaniec, Rafał Plezia
 • 14.00–15.00 Podsumowanie, dyskusja

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty noclegów i zapewniają wyżywienie. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwrotu poniesionych kosztów podróży. ­

Warunkiem udziału w warsztatach jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 12.11.07 na adres: mariola@pracownia.org.pl lub faxem: 033 817 14 68.