„make IT fair”

2007-11-08

Koalicja KARAT serdecznie zaprasza na warsztat świadomościowy dotyczący społecznych i ekologicznych skutków produkcji sprzętu elektronicznego nowej generacji (komórki, MP3, laptopy).

Czy wybierając komórkę, MP3 lub laptopa, myślisz o tym, w jakich warunkach zostały one wykonane? Jak ich produkcja wpływa na życie pracujących w przemyśle elektronicznym kobiet, na środowisko naturalne?

Podczas spotkania poznasz ludzi - z Polski i innych krajów UE – zajmujących się tą problematyką. Będziesz miała/ miał także możliwość uczestniczenia w przygotowaniu konkretnych działań służących poprawie warunków, w jakich produkuje się sprzęt elektroniczny i zminimalizowaniu wpływu tej produkcji na środowisko naturalne.

Warsztat odbędzie się 30 listopada 2007 roku w godzinach 9.30 - 17.00 w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie przy ul. Sapieżyńskiej 10a.

Zgłoszenia: info@karat.org.pl
tel. (22) 636 8307.

Więcej informacji