Budowanie koalicji antyprzemocowych na wsi

2007-11-09

Fundacja Feminoteka i Stowarzyszenie OPTA zapraszają na konferencję, podczas której zostanie zaprezentowany innowacyjny projekt przewciwdziałania przemocy wobec kobiet na wsi. Projekt "Razem działamy - przeciwdziałamy" realizowany jest wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami wsi położonych w poblizu Radomia (Gmina Jedlnia Letnisko).

To Oni i One decydują o tym, jak w ich gminie poradzić sobie z problemem przemocy i jak zaplanować kampanię świadomościową dla pozostałych mieszkanców. Nauczycielki, policjanci, działaczki społeczne, kuratorzy, sołtyski i gminni urzędnicy po raz pierwszy w Polsce tworzą antyprzemocową koalicję, która powinna posłużyć za wzór podobnych inicjatyw na wsiach w całej Polsce.

Konferencja "Płot to nie mur. Budowanie koalicji antyprzemocowych na wsi" odbędzie się 13 listopada 2007, w godz. 13.00 - 17.00 w Centrum Konferencyjnym "Zielna", ul. Zielna 37, Warszawa.

Podczas konferencji odbędzie się prezentacja raportu z badania dotyczącego profilaktyki przemocy, współdziałania instytucji uprawnionych do udzielania pomocy i skali zjawiska przemocy wobec kobiet przeprowadzonego w Gminie Jedlnia Letnisko (powiat Radom) oraz panel dyskusyjny, w którym udział wezmą: Magdalena Środa, Joanna Kluzik-Rostkowska, przedstawiciele i przedstawicielki zawiązanej w Gminie Jedlnia Letnisko koalicji antyprzemocowej, Julia Kubisa i Marta Strumińska - autorki raportu, Joanna Piotrowska (prezeska Fundacji Feminoteka) i Marta Lewandowska (prezeska Stowarzyszenia OPTA).

Informacje: Anna Czerwińska,
tel.: 022/357 55 52
annache@feminoteka.pl