Wykorzystanie Funduszy Strukturalnych przez organizacje pozarządowe

2007-11-19

Celem konferencji jest podsumowanie wykorzystania przez organizacje pozarządowe Funduszy Strukturalnych w latach 2004-2006 oraz przyjrzenie się możliwościom aplikowania przez nie o środki w nowym okresie programowania.

Program konferencji

 • 10.00 - 10.30 Rejestracja uczestników
 • 10.30 – 10.45 Otwarcie konferencji
  Przedstawiciel Ministra Rozwoju Regionalnego
  Jan Jakub Wygnański, prezes Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
 • 10.45 – 12.00 Podsumowanie wykorzystania Funduszy Strukturalnych przez organizacje pozarządowe
  Przedstawienie raportu pt. „Organizacje pozarządowe a Fundusze Strukturalne. Wykorzystanie Funduszy Strukturalnych przez organizacje pozarządowe w Polsce w latach 2004-2006” Ewa Kolankiewicz, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
  Zmiany w systemie wdrażania Funduszy Strukturalnych w nowym okresie programowania 2007-2013 Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 • 12.00 – 12.45 Dyskusja
 • 12.45 – 13.30 Lunch
 • 13.30 – 14.30 Sieć informacji i wsparcia przy aplikowaniu o Fundusze Strukturalne: gdzie i jak szukać wsparcia?
  Mapa i mechanizmy wsparcia informacyjno-szkoleniowego, Aleksandra Sztetyłło-Budzewska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  Sieć Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego Mirella Szeremeta, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Regionalne mechanizmy wsparcia, Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego
 • 14.30 – 15.00 Dyskusja
 • 15.00 - 17.00 Warsztaty tematyczne
  Nowy okres programowania dla organizacji pozarządowych – możliwości uzyskania dofinansowania w obszarach:
 1. edukacja i sport
 2. integracja społeczna
 3. rozwój obszarów wiejskich
 4. rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Miejsce: Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny, ul. Otwocka 14, Warszawa.
Termin: 4 grudnia 2007.
Formularz zgłoszeniowy