Zjednoczyć siły

2007-11-19

W związku z narastającym zagrożeniem wprowadzenia do Polski upraw GMO oraz agresywnym lobbingiem zwolenników GMO konieczne jest zjednoczenie sił. W związku z powyższym proponujemy powołanie koalicji "Polska wolna od GMO".

Cel koalicji: wydawanie oświadczeń, lobbing wśród władz i polityków, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie akcji bezpośrednich, współpraca z innymi krajami.

Stanowisko koalicji::

  • Nie jest możliwe współistnienie upraw GM obok upraw bez GMO; dopuszczenie do współistnienia doprowadzi do niekontrolowanego i niemożliwego do zatrzymania zanieczyszczenia upraw.
  • GMO stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, środowiska naturalnego, rolnictwa i lokalnej ekonomii.
  • Jedynym skutecznym sposobem obrony przed GMO jest wprowadzanie moratorium na wszelkie genetycznie modyfikowane organizmy na terenie Polski.
  • Konieczne jest podjęcie współpracy z innymi krajami w celu rozszerzenia moratorium na całą Europę.
  • Chcemy również, aby społeczne fundusze przeznaczano na badania i rozwój tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa.

Wszystkich, którzy zgadzają się z powyższym zapraszamy na spotkanie założycielskie, które odbędzie się w Krakowie, 1 grudnia 2007, początek godz. 10:00.

Członkami koalicji mogą być osoby prywatne, organizacje, przedstawiciele władz, politycy, przedsiębiorcy; wszyscy którzy chcą, aby Polska była wolna od GMO.

Spotkanie będzie miało charakter roboczy w związku z tym prosimy, aby osoby reprezentujące organizacje/instytucje miały odpowiednie uprawnienia do podpisywania dokumentów.

Prosimy o potwierdzenie udziału najpóźniej do 26 listopada 2007.

Organizatorzy: tel./fax +48 33 8797114
biuro@icppc.pl