W obronie Tatr

2007-11-28

Zaapeluj do Ministra Środowiska, by nie dopuścił do dewastacji przyrody Tatr.

15 grudnia 2007 r. nastąpi oficjalne otwarcie zupełnie nowej kolei linowej z Kuźnic na Kasprowy Wierch, która zimą będzie wwozić dwukrotnie więcej ludzi w serce Tatr.
Sprawa ochrony Tatr i rozbudowy kolei na Kasprowy Wierch stanowi precedens w skali kraju. Jest to największa inwestycja na terenie prawnie chronionym w Polsce (Tatrzański Park Narodowy, rezerwat ścisły, Światowy Rezerwat Biosfery, obszar Natura 2000), która została przeprowadzona bez zbadania jej wpływu na bezcenną przyrodę Tatr.

Decyzję o rozbudowie kolei zostały podjęte uznaniowo z pominięciem głosu społecznego (naukowców i organizacji ekologicznych), a co najważniejsze z pominięciem prawa krajowego i UE. Co istotne, dwie decyzje podjęte przez poprzedniego ministra środowiska Jana Szyszko w sprawie rozbudowy kolei linowej zostały uchylone przez sąd i uznane za bezprawne. Obecnie nadal toczą się postępowania przed krajowymi sądami oraz rozpatrywana jest skarga organizacji ekologicznych przez Komisję Europejską.

Przed laty, w 1935 r., kiedy kolej została oddana do użytku, zaprotestowała cała Państwowa Rada Ochrony Przyrody podając się do dymisji na czele z światowej sławy autorytetem Władysławem Szaferem. I Ty dziś możesz zaprotestować przeciwko niszczeniu Polskiej bezcennej przyrody Tatr i łamaniu prawa.

Tatrom grozi dewastacja! - Zaapeluj do Ministra Środowiska, Prof. Macieja Nowickiego by podjął stosowne działania ochronne w sprawie kolei linowej na Kasprowy Wierch.