Poradnik metodyczny dla nauczycieli

2007-12-03

Ukazała się nowa publikacja Pracowni na rzecz Wszystkich Istot "Usłyszeć wewnątrz siebie głos płaczącej Ziemi. Kształtowanie postaw proekologicznych w nauczaniu przyrody i biologii" - poradnik metodyczny dla nauczycieli, autorstwa Iwony Kukówki.

Publikacja skierowana jest głównie do nauczycieli przyrody i biologii różnych typów szkół i poziomów nauczania. Będzie pomocna przy poszukiwaniu skutecznych sposobów prowadzenia edukacji ekologicznej w szkole, ale również i poza nią.

"Potrzebujemy ekologii radości i wrażliwości, gdyż nie da się kochać i szanować domu, jeżeli nie poczujemy się jego częścią ani gdy jawi się nam jako zagrożenie" - pisze Kukówka.

Poradnik zawiera krótki opis założeń kształcenia przyrodniczego w duchu głębokiej ekologii oraz wiele scenariuszy przykładowych zajęć.

Więcej o poradniku

Osoby i instytucje zainteresowane otrzymaniem poradnika prosimy o kontakt:
Iwona Kukówka
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48 33) 818-31-53;
iwona@pracownia.org.pl