Konkurs dla młodych animatorów kultury

2007-12-07

Rozpoczął się konkurs Doliny Kreatywnej na najciekawszy scenariusz wydarzenia kulturalnego. Projekty imprez, warsztatów, wystaw czy akcji artystycznych i ich kosztorysy można nadsyłać do 18 lutego 2008 r. – na zwycięzców czeka 15 tysięcy złotych do podziału!

Do udziału w konkursie projektu stypendialnego „Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka” zapraszamy animatorów kultury w wieku 14–25 lat. Projekt jest organizowany przez Telewizję Polską S.A. jako element jej misji publicznej.

Kandydaci biorący udział w konkursie mogą zgłaszać swoje prace sami lub mogą być zgłaszani przez szkoły, uczelnie, domy kultury, fundacje, pracownie. Autorzy najlepszych scenariuszy otrzymają nagrody finansowe, dzięki którym będą mogli pokryć część kosztów związanych z ich realizacją.

Wykonanie zgłaszanych do konkursu przedsięwzięć powinno być zaplanowane w terminie od 3 marca do 31 maja 2008. Nagrodzone i zrealizowane projekty zostaną pokazane w programie finałowym „Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka” na antenie TVP2, który odbędzie się w czerwcu 2008.

Oryginalność pomysłu, przemyślana koncepcja realizacyjna, umiejętność opracowania scenariusza i kosztorysu oraz walory artystyczne planowanego przedsięwzięcia to główne kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie.

Regulamin konkursu