Przeciwko przestępstwom z nienawiści

2008-01-08

Przestępstwa z nienawiści (motywowane uprzedzeniami) to czyny kryminalne popełniane przeciwko osobom lub ich własności, a wywołane nienawiścią sprawcy wobec ofiary ze względu na jej przynależność rasową, kolor skóry, przynależność etniczną lub narodowość, religię, płeć, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność i inne.

Jeśli

  • jesteś liderką/em młodzieżową/ym
  • jesteś aktywna/y w organizacji młodzieżowej lub działającej na rzecz młodych ludzi

weź udział w warsztacie przygotowanym specjalnie dla Ciebie.

Warsztat ma na celu lepsze zrozumienie tego, czym są przestępstwa i incydenty z nienawiści, skąd się biorą, i w jaki sposób można im przeciwdziałać poprzez działania podejmowane przez młodych ludzi i w pracy z młodymi ludźmi.

Część szkolenia będzie stanowił warsztat antydyskryminacyjny. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Konsola w ramach warsztatu odbędzie się projekcja filmu edukacyjnego pt. "Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości".

Osoby prowadzące: członkinie/członkowie oraz współpracownice Towarzystwa Interwencji Kryzysowej - wysokiej klasy specjalistki/ści z zakresu przeciwdziałania uprzedzeniom, dyskryminacji i przemocy, w tym przestępstwom z nienawiści.

Termin warsztatu: 28 i 29 stycznia 2008, godz. 9.00-17.00.
Miejsce: biuro Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, ul. Krakowska 19, Kraków.

Uczestnicy/czki nie ponoszą kosztów udziału w warsztacie i materiałów szkoleniowych. TIK nie pokrywa ewentualnych kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania. Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w biurze TIK (konieczne wcześniejsze umówienie).

Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 stycznia. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń zawierających imię i nazwisko, grupę/organizację/instytucję macierzystą, kilka słów na temat motywacji do udziału, adres i telefon kontaktowy na adres: interwencjakryzysowa@gazeta.pl