Wybierz różnorodność

2008-01-08

Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych „Mikuszewo" prowadzi dystrybucję podręcznika trenerskiego "Wybierz różnorodność. Promowanie postaw antydyskryminacyjnych w organizacji, szkole i miejscu pracy".

Podręcznik powstał w ramach projektu Galeria Tolerancji, jest bezpłatny i został sfinansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich.

Podręcznik podzielony jest na 4 części:

  • Świadomość
  • Ocena i analiza
  • Działanie
  • Zbieranie i weryfikowanie informacji

Poszczególne rozdziały skierowane są do osób o zróżnicowanej wiedzy i świadomości dotyczącej równości. Znajdziemy w nim podstawowe ćwiczenia podnoszące świadomość i umożliwiające osobom uczestniczącym w warsztatach zmierzenie się z własnymi uprzedzeniami, ale także ćwiczenia dla „zaawansowanych", które mogą pomóc w weryfikowaniu własnej pracy społecznej pod kątem uwzględniania polityki różnorodności w realizowanych działaniach. Podręcznik zawiera także ciekawe narzędzia pomagające w budowaniu sieci organizacji społecznych.

Publikacja jest bezpłatna. Osoba zamawiająca pokrywa jedynie koszty wysyłki.

Zamówienie publikacji