„Uchodźcy: teoria i praktyka”

2008-02-06

Stowarzyszenie „Jeden Świat” z Poznania zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Uchodźcy: teoria i praktyka”, który ma być międzyśrodowiskową i interdyscyplinarną platformą uczenia się i wymiany doświadczeń w temacie uchodźstwa.

Projekt adresowany jest do wolontariuszy i aktywistów organizacji pozarządowych działających (bądź chcących działać) w temacie uchodźców oraz do osób ze środowiska akademickiego zainteresowanych tą tematyką.

Osoby chcące wziąć udział w projekcie mogą aplikować i zdobywać wiedzę w ramach jednego z trzech filarów:

  • edukacyjnego - przeznaczonego dla osób zainteresowanych edukacją o uchodźcach;
  • projektowego - przeznaczonego dla osób zainteresowanych tworzeniem projektów z uchodźcami i na rzecz uchodźców;
  • naukowo-badawczego - przeznaczonego dla osób zainteresowanych teoretycznymi i badawczymi aspektami uchodźstwa

Uczestnicy projektu wezmą udział w 4-dniowym seminarium początkowym (26-30 marca 2008), na którym zdobędą wiedzę na temat uchodźstwa, a także podniosą swoje kwalifikacje związane z prowadzeniem warsztatów, realizowaniem projektów, prowadzeniem badań/pisaniem o uchodźcach.

W drugiej części projektu uczestnicy skonfrontują zdobytą wiedzę z rzeczywistością bycia uchodźcą – w trakcie 5-dniowej wizyty w ośrodku dla uchodźców (kwiecień 2008).

W trzecim etapie projektu, uczestnicy będą zobowiązani do realizacji własnych działań – przygotowania i przeprowadzenia warsztatów, przygotowania mini-projektu, przygotowania projektu badawczego w tematyce uchodźców (kwiecień - czerwiec 2008).

Podsumowaniem tych działań będzie zarówno seminarium podsumowujące (4-6 lipiec 2008) oraz publikacja będąca prezentacją dokonań projektu (grudzień 2008).

Projekt jest przeznaczony dla 45 osób (po 15 uczestników do każdego filaru).

Więcej informacji 

Aplikacje należy przesłać najpóźniej do 5 marca 2008.

Kontakt: uchodzcy@jedenswiat.org.pl
tel. (61) 84-84-338 (poniedziałki i środy w godzinach od 12 do 17).