Europejski Fundusz Społeczny

2008-02-06

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Zespół, finanse, kontrola czyli wszystko o zarządzaniu projektami", które odbędzie się 12-13 lutego w Poznaniu.

W programie szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące zespołu projektowego - skład, doświadczenie, zakres odpowiedzialności, potencjalnych partnerów, struktury zarządzania, zasobów organizacji, systemu monitoringu i ewaluacji.

Do udziału w szkoleniu w szczególności zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, szkół, przedsiębiorców oraz instytucji rynku pracy z powiatów gnieźnieńskiego, poznańskiego i miasta Poznania, średzkiego, śremskiego oraz wrzesińskiego.

Zgłoszenia najpóźniej do 8 lutego: szkolenia@pisop.org.pl
fax: 065/520 78 86

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Źródło: Serwis Informacyjny Centrum PISOP