"Edukacja dla zrównoważonego rozwoju"

2008-02-06

22-24 lutego 2008 w Poznaniu po raz dwunasty odbędą się Targi Edukacyjne. Hasłem tegorocznych Targów jest "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju".

Po raz pierwszy wśród wystawców, z inicjatywy Stowarzyszenia "Razem dla Edukacji", mają szansę znaleźć się także reprezentanci sektora pozarządowego działający na rzecz edukacji.

Specjalnie dla reprezentantów III sektora bezpłatnie udostępniona zostania powierzchnia wystawiennicza. W boksie zainteresowani znajdą informacje o różnych organizacjach, które działają na rzecz edukacji, ich ofercie edukacyjnej. Możliwe będzie również nawiązanie współpracy lub uzyskanie porady związanej z założeniem stowarzyszenia lub fundacji, pisania projektów, pozyskiwania środków na realizację różnych działań edukacyjnych. Hasło tej ekspozycji to "Budujemy społeczeństwo obywatelskie! Organizacje pozarządowe dla edukacji".

Wszystkie organizacje zainteresowane zaprezentowaniem swoich działań z zakresu edukacji podczas Targów zachęcamy do potwierdzenie swojego udziału kontakt@razemdlaedukacji.pl oraz przesyłania materiałów informacyjnych o organizacji i ofercie edukacyjnej najpóźniej do 20 lutego (Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., Głogowska 14 60-734 Poznań, hala 7 koniecznie z dopiskiem XII Targi Edukacyjne - NGO).

Więcej informacji: Aleksandra Gołębiewska
tel.0503 174 711
edukacja@mtp.pl

Jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach organizowanych podczas Targów przez Centrum PISOP. Warsztaty pn. "Jak pozyskiwać środki europejskie dla szkół", odbędą się w sobotę 23 lutego, w godz. od 10.00-11.30.
Zgłoszenia: krystyna.marcinkowska@odn.poznan.pl

Źródło: Serwis Informacyjny Centrum PISOP