"Współpraca się wszystkim opłaca"

2008-02-20

Celem projektu jest zwiększenie współpracy organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego na terenie wybranych powiatów Wielkopolski.

Projekt adresowany jest do pracowników, współpracowników oraz wolontariuszy jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Na projekt składają się następujące działania:

  • spotkania informacyjne
  • szkolenia - obejmą one następującą tematykę: funkcjonowanie instytucji samorządowych i pozarządowych, wypracowywanie strategicznych dokumentów społecznych (program współpracy, strategia rozwiązywania problemów społecznych), diagnozowanie lokalnych potrzeb, metody pracy w partnerstwie, budowanie i zawiązywanie partnerskiej współpracy, tworzenie partnerskich projektów
  • wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii - podczas wizyty uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi rozwiązaniami we współpracy pomiędzy brytyjskimi organizacjami a tamtejszym samorządem oraz będą mieli okazję nawiązać kontakty z angielskimi organizacjami

Dzięki dofinansowaniu projektu z Unii Europejskiej (Program Środki Przejściowe 2005) udział w projekcie jest bezpłatny.

Zgłoszenia: Małgorzata Kikiewicz
tel. 061/851 91 34
malgorzata.kikiewicz@pisop.org.pl

Źródło: Serwis Informacyjny Centrum PISOP