Edukacja a wyrównywanie szans

2008-02-28

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren zapraszają na konferencję „Rola edukacji elementarnej w wyrównywaniu szans edukacyjnych i życiowych”, która odbędzie się 13 marca 2008 w godzinach 11.00-14.30 w lokalu Ligi Obrony Kraju, ul. Niezłomnych 1 w Poznaniu.

Celem konferencji jest przedstawienie roli dobrej jakości wczesnej edukacji w wyrównywaniu szans życiowych dzieci, szczególnie ze środowisk defaworyzowanych.

W pierwszej części konferencji planujemy wystąpienia zaproszonych gości - ekspertów z zakresu polityki społecznej i wczesnej edukacji: prof. dr hab. A. Brzezińskiej i dr. Marka Budajczaka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, dr. hab. Tomasza Szlendaka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Teresy Ogrodzińskiej z Fundacji Komeńskiego.

W drugiej część zaprezentujemy dobre praktyki - sprawdzone rozwiązania organizacyjne i programowe, które zapobiegają wykluczeniu społecznemu oraz wspierają równy start dzieci. Przedstawimy również koncepcję tworzenia Gminnej Strategii Edukacji Elementarnej.

Na konferencji przedstawimy także „Raport o sytuacji edukacji elementarnej w Polsce”, przygotowany przez interdyscyplinarny zespół specjalistów, który powstał na zamówienie Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego.

Zgłoszenia do 5 marca 2008:
tel. (0-61 8474576), biuro@imd.org.pl