Kobierzec tańcem tkany

2008-02-28

Zapraszamy na warsztat Tańców w Kręgu, 8 – 9 marca 2008 w godz. 10.00 – 17.00, Dom Kultury “Forma” ul. Żuławskiego 4/6, Warszawa.

W programie nauka 13 - 15 tańców.

I. Tworzenie wzorca

  • tancerz – potrzeby i swoboda ciała,
  • wzór kroków – charakter i pochodzenie tańca,
  • muzyka i ruch – wzajemna relacja,
  • doświadczanie ciałem, określanie energii jaką niesie muzyka i ruch

II. Rozłożenie kobierca

  • integracja i zharmonizowanie elementów wzorca,
  • odczytywanie treści i znaczeń tańców,
  • umiejętność wyboru elementów tworzących opowieść

Prowadzi: Hanna Sypiańska, dyplomowana nauczycielka Techniki Alexandra, absolwentka The Constructive Teaching Centre w Londynie, członkini Brytyjskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Techniki Alexandra, instruktorka improwizacji tańca i symboliki ciała, od 1997 roku prowadzi cotygodniowe zajęcia Tańców w Kręgu.

Cena warsztatu: 240 zł
Zgłoszenia: Barbara Zieleńska
barbara@muzykaduszy.pl
tel. 0661 591 639

Wpłaty na kurs należy wnosić na konto:
Citibank Handlowy 87 1030 0019 0109 8518 0170 3237
(z adnotacją „Tańce w Kręgu”)
dla: Barbara Zieleńska, ul. Baleya 4 m. 58 02-132 Warszawa.