Inwestycje szkodliwe dla środowiska

2008-03-01

Dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Towarzystwo na rzecz Ziemi rozpoczęło projekt, którego celem jest udzielenie pomocy lokalnym grupom mieszkańców zagrożonym inwestycjami szkodliwymi, ich wzmocnienie i integracja.

Działaniami zostanie objętych co najmniej 8 lokalnych grup społecznych w Polsce, które próbują przeciwstawić się realizacji takich przedsięwzięć.

Zwracamy się z prośbą o wskazywanie miejsc i sytuacji, gdzie mieszkańcy pozostawieni sami sobie wymagają wsparcia prawnego i eksperckiego. Priorytetowo zamierzamy traktować mieszkańców wsi i małych miasteczek, co nie wyklucza również pomocy grupom z dużych aglomeracji miejskich.

Przykładami interesujących nas inwestycji mogą być m.in. planowane spalarnie odpadów, wysypiska odpadów, planowane zapory wodne, drogi, czy też uciążliwe zakłady przemysłowe. Szczególnie zależy nam na przypadkach inwestycji ingerujących równocześnie w miejsca wartościowe przyrodniczo (np. Natura 2000).

Kontakt: Robert Wawręty, koordynator projektu
tel. 508 585 130
wawrety@tnz.most.org.pl