"Akademia przeciwdziałania dyskryminacji"

2008-03-06

Do 13 marca 2008 przyjmowane są zgłoszenia na szkolenia "Akademia przeciwdziałania dyskryminacji". Szkolenia przeznaczone są dla osób działających w społecznościach lokalnych, pragnących nabyć kompetencje, związane z przeciwdziałaniem wykluczeniom społecznym i dyskryminacji oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych (projektowania i wypełniania wniosków) na realizację zaplanowanych działań.

Szkolenia odbędą się (do wyboru jeden z terminów) w dniach 17 - 21 marca 2008 oraz 25 - 29 marca 2008 w ośrodku szkoleniowym w pobliżu centrum Warszawy.

Szkolenia realizowane są przez partnerstwo Stowarzyszenia Amnesty International, Stowarzyszenia Lambda Warszawa i Fundacji Feminoteka w ramach projektu "Przygotowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnych na rzecz różnorodności i równości w społecznościach lokalnych - szkolenie trenerów w zakresie przeciwdziałania wykluczeniom i dyskryminacji", współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej i budżetu państwa.

Kontakt:
anna.kuczak@amnesty.org.pl