"Przemoc motywowana uprzedzeniami. Przestępstwa z nienawiści"

2008-03-12

Dostępna jest już nowa publikacja Towarzystwa Interwencji Kryzysowej Książka została wydana w ramach projektu pt. "W obliczu zbrodni z nienawiści". Publikacja ta zawiera teksty, które mogą być wykorzystywane w szkoleniach - w jaki sposób mówić, uczyć i pracować z grupą na temat przestępstw z nienawiści; czym jest mowa nienawiści; jakie są regulacje prawne związane z tymi przestępstwami.

Książka zawiera też propozycje szkoleń adresowanych do określonych grup - przede wszystkim do nauczycieli/ek i wychowawców/czyn, do młodzieży, do osób pracujących z ofiarami przestępstw z nienawiści, do Policji.

Książka została opublikowana przy udziale środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zamówienia: t-i-k@wp.pl

Publikacja jest bezpłatna. Osoby, które chciałyby wesprzeć Towarzystwo Interwencji Kryzysowej prosimy o wpłatę darowizny w dowolnej kwocie na konto: 90 1020 2892 0000 5502 0165 0209.