Projekt ustawy o torbach foliowych

2008-03-26

Na Uniwersytecie Śląskim trwa akcja zbierania podpisów pod projektem ustawy ograniczającej korzystanie w handlu z bezpłatnych i jednorazowych torebek foliowych.

W dobie nadkonsumpcji, nadprodukcji i zmian klimatycznych wywołanych szkodliwymi działaniami przemysłu, każdy z nas powinien troszczyć się o nasze środowisko. Szczególny problem stanowi produkcja ogromnej ilości odpadów. Produkowana w ciągu jednej sekundy torba foliowa rozkłada się od 100 do 400 lat. Dlatego nasze wysiłki powinny skupić się na maksymalnym ograniczeniu produkcji śmieci.

Obecnie widoczne są w Polsce pozytywne akcje, które mają na celu zminimalizowanie zużycia toreb foliowych, co świadczy o wzroście znaczenia tego problemu. Jednak ani rząd ani parlament nie zdecydował się do tej pory na podjęcie bardziej zdecydowanych kroków zmierzających do ograniczenia ich produkcji.

Przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej złożyli 26 lutego 2008 roku w Sejmie obywatelski projekt nowelizacji ustawy o "O opakowaniach i odpadach opakowaniowych". Obywatelski projekt przewiduje m.in. wprowadzenie zapisu, iż "jednostki handlu detalicznego i działalności usługowej nie mogą stosować bezpłatnych opakowań handlowych nieulegających biodegradacji".

Komitet ma w tej chwili trzy miesiące na uzbieranie w sumie 100 tys. podpisów osób popierających nowelizację - to warunek, aby projekt trafił pod obrady parlamentu. Obywatelski projekt nowelizacji przygotował wiceszef łódzkiej Rady Miejskiej Krzysztof Piątkowski (PiS). W Komitecie Inicjatywy Ustawodawczej znaleźli się m.in. prezydent Łodzi, samorządowcy m.in. z Gdańska, Warszawy, Inowrocławia, Bydgoszczy i Zabrza.

Więcej informacji
www.foliowki.pl
piotr.skubala@us.edu.pl