Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

2008-05-21

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) ogłasza otwarty nabór wniosków w ramach pierwszej edycji 2008. Nabór wniosków w ramach FSS mija 30 czerwca 2008 r.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ustanowiony w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu ma na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami.

Typy działań wspierane w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego:

  • Mobilność Studentów i Pracowników Szkół Wyższych, dofinansowanie: stawki ryczałtowe obliczane w zależności od czasu trwania wyjazdu.
  • Kursy Językowe, dofinansowanie: do 5.000 €
  • Stypendia Indywidualne, warunki finansowania: stawki ryczałtowe obliczane w zależności od czasu trwania projektu.
  • Współpraca Instytucjonalna, dofinansowanie: od 5.000 € do 100.000 €. Kwota przyznanego dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów całego projektu, a pozostała kwota powinna być zapewniona przez Wnioskodawcę.
  • Rozwój Polskich Uczelni, dofinansowanie: od 20.000 € do 250.000 €. Kwota przyznanego dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów całego projektu, a pozostała kwota powinna być zapewniona przez Wnioskodawcę.

Uprawnieni Wnioskodawcy: szkoły i uczelnie, doktoranci i młodzi naukowcy, instytuty badawcze i naukowe, inne organizacje i instytucje aktywne na polu edukacji (na wszystkich poziomach kształcenia: podstawowym, średnim, licencjackim, wyższym, zawodowym, kształcenia osób dorosłych).

Szczegółowe informacje