Edukacja międzykulturowa

2008-05-21

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji pt.: Edukacja międzykulturowa w projektach programów edukacyjnych UE – „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”.

Konferencja odbędzie się 2 czerwca 2008 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają komplet materiałów informacyjnych. Organizator nie zapewnia noclegów, ani zwrotu kosztów podróży.

Zgłoszenia 
Termin przyjmowania zgłoszeń na konferencję mija 27 maja.

Więcej informacji