Współpracuj z Litwą!

2008-06-06

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży zaprasza na seminarium kontaktowe „Develop2gether”.

Głównymi celami seminarium są:

  • poznanie nowych organizacji litewskich i nawiązanie partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektów z zakresu Funduszu,
  • wymiana informacji i doświadczeń dotyczących zrealizowanych projektów,
  • praca nad przyszłymi projektami,
  • rozwijanie umiejętności zarządzania projektem.

Seminarium skierowane jest do organizacji, które:

  • nie realizowały wcześniej projektów w ramach Funduszu
  • nie posiadają litewskiego partnera, bądź chcą znaleźć nowego
  • posiadają pomysł na projekt.

Uczestnikami mogą zostać osoby powyżej 18 roku życia znające język angielski w stopniu komunikatywnym.

Miejsce: Dubingiai (50 km od Wilna), Litwa.
Termin: 16-21 lipca 2008.
Koszty:

  • zakwaterowanie i wyżywienie pokrywa Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży,
  • Fundusz pokrywa w całości koszty podróży.

Aplikacje należy wysyłać do 15 czerwca na adres k.dambrauskaite@jrd.lt

Prosimy o dokładne zapoznanie się z załącznikami, znajdującymi się na stronie