Pasze genetycznie zmodyfikowane

2008-06-23

Koalicja "Polska wolna od GMO" zaprasza na konferencję prasową "Stanowisko Koalicji Polska Wolna od GMO w sprawie rządowych zmian do ustawy o paszach z dnia 22 lipca 2006 r."

Konferencja odbędzie się 24.06.2008 r. o godz. 14:00 w Centrum Prasowym PAP w Warszawie, ul. Bracka 6/8.

W związku z zapowiedzią rozpatrywania przez Sejm RP przedłożenia Rady Ministrów, dotyczącego projektu zmian do ustawy o paszach z dnia 22 lipca 2006 r., zmierzającego do dalszego odsunięcia w czasie terminu wejścia w życie zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanych surowców paszowych (art. 15 ust.1 p.4 przedmiotowej ustawy), Koalicja "Polska Wolna od GMO" wyraża swój sprzeciw wobec zamierzonego wydłużenia okresu wprowadzenia ustawowego zakazu stosowania pasz GMO.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną:

  • Tekst apelu do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy w przypadku jej uchwalenia przez Parlament.
  • Tekst pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uznanie regulacji prawnych dopuszczających stosowanie Organizmów Genetycznie Modyfikowanych w żywności i żywieniu zwierząt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za niezgodne z Konstytucją RP.
  • Dokumenty i opinie świadczące o nieprawidłowościach w regulacjach prawnych oraz metodach zatwierdzania GMO przez Komisję Europejską oraz nielegalnym lobbingu, w tym korupcji naukowej towarzyszącej propagowaniu zastosowań żywności, pasz i upraw roślin genetycznie modyfikowanych na terytorium RP.
  • Książka prof. Stanisława Wiąckowskiego - członka Komisji Sterującej Koalicji Polska Wolna od GMO pt. "Genetycznie Modyfikowane Organizmy. Obietnice i Fakty."

Szczegółowe informacje:
Koalicja "Polska Wolna od GMO"
tel. 22 654 45 93, 0601258789
fax 22 654 45 92