"Porozmawiaj z Nią"

2008-07-03

Konkurs "Porozmawiaj z Nią" skierowany jest do kobiet zainteresowanych dialogiem z bliskimi sobie kobietami, które były przesiedlone, wysiedlone, deportowane, wygnane, przymusowo osiedlone, były uchodźczyniami i migrantkami, a także widziały na własne oczy wysiedlenie, wygnanie, deportację grup innych niż własna.

Rozmowa czy wspomnienie dotyczy więc zarówno traumatycznej wędrówki naszej rozmówczyni, jak i tego co utkwiło jej w pamięci, gdy była świadkiem zagłady, wygnania, deportacji ludzi zagrożonych prześladowaniami i zmuszonych do porzucenia swoich stron rodzinnych.

Istotne jest sporządzenie wiernych zapisów z rozmowy lub cyklu rozmów pomiędzy bliskimi sobie kobietami rozmawiającymi o losach i doświadczeniach jednej z nich, a także dołączenie komentarza kobiety wysłuchującej historii – czym dla niej samej była ta rozmowa itd.

Rozmowy powinny być nagrywane na dyktafon, a następnie spisane.  Tekst powinien być napisany na maszynie lub przy użyciu komputera, wtedy prosimy o dołączenie do wydruku dyskietki lub CD-ROM. Jeżeli to możliwe, prosimy dołączyć wspólną fotografię rozmówczyń.

Termin nadsyłania prac do 15 września 2008 roku.

Kontakt:
Towarzystwo Interwencji Kryzysowej,
31-062 Kraków, Krakowska 19.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 1 października 2008 roku.

Komisja konkursowa przyzna po 3 nagrody rzeczowe (kamera, dyktafony cyfrowe) w dwóch kategoriach – dialogów międzypokoleniowych i wspomnień. Autorki prac wyróżnionych otrzymają książki.

Nadsyłane prace będą rekomendowane członkiniom Komisji Konkursowej na podstawie analizy treści, przy czym istotny będzie autentyzm dialogów, bogactwo wspomnień, dotarcie do słabo rozpoznawanych i nie nazwanych doświadczeń kobiet zmuszonych do opuszczenia swych rodzinnych stron, jak również zapis doświadczeń i refleksji związanych z byciem świadkiem traumatycznej wędrówki innych grup niż własna.

Zapisane dialogi i wspomnienia zostaną umieszczone na stronie www Towarzystwa Interwencji Kryzysowej i wykorzystane w publikacji książkowej.