"Młodzi menedżerowie kultury"

2008-08-20

Program "Młodzi menedżerowie kultury" powstał z myślą o młodych ludziach, którzy mają swoje pasje, chcą się nimi dzielić z innymi i ożywiać życie kulturalne w swoich miejscowościach.

Podczas czterodniowego szkolenia w Warszawie 25 wybranych menedżerów kultury otrzyma know-how dotyczące realizacji projektów kulturalnych w społecznościach lokalnych. Szkolenie ma zainspirować do działania, pokazać, że ludzie mają szerokie możliwości realizowania pasji niezależnie od miejsca, z którego pochodzą.

Będzie to szereg spotkań z doświadczonymi menedżerami kultury, wizyty w mediach, fundacjach i firmach, by dowiedzieć się jak najlepiej planować projekty – skąd zdobywać środki, jak rozmawiać z mediami, jak nawiązywać kontakt z biznesem.

Potem uczestnicy pracują nad własnymi projektami i przesyłają wniosek do Towarzystwa „ę”. Najciekawsze projekty otrzymają mikrodotacje.

Za sprawą młodych menedżerów w 20 miejscowościach realizowane będą projekty związane z różnymi dziedzinami kultury - przeglądy teatralne, filmowe, wystawy fotograficzne, warsztaty dziennikarskie itd.

Projekt skierowany jest do osób, które:

  • mają minimalnie 15 a maksymalnie 25 lat
  • planują realizację projektu w miejscowości do 20 tys. mieszkańców
  • priorytetowo traktowane są osoby, które mieszkają w miejscowości do 20 tys. mieszkańców i będą realizować tam swój projekt
  • mają ciekawy pomysł na działanie (projekt artystyczny, kulturalny) w swojej miejscowości
  • nie brały udziału w poprzednich edycjach programu "Młodzi menedżerowie kultury"
  • znajdą instytucję lub organizację wspierającą (np. dom kultury, Radę Rodziców, Ochotniczą Straż Pożarną), która udostępni konto bankowe i udzieli wsparcia przy rozliczeniu projektu
  • wyślą wypełniony formularz zgłoszeniowy do 15 września 2008 na adres mmk@e.org.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny.