„Galeria Tolerancji"

2008-10-01

Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo zaprasza do udziału w warsztatach antydyskryminacyjnych realizowanych w ramach projektu „Galeria Tolerancji – Edukacja dla różnorodności", które odbędą się we Wrocławiu, 20-21 października 2008.

Warsztaty adresowane są do nauczycieli/ek, edukatorów/ek pracujących z młodzieżą oraz osób zainteresowanych włączeniem się w działania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji i promowaniem różnorodności i tolerancji.

Zajęcia trwają 2 dni (14 godzin szkoleniowych) i poprowadzone zostaną przez wyspecjalizowanych trenerów z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć antydyskryminacyjnych. Uzupełnieniem warsztatu jest publikacja, którą otrzymają wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach.

Warsztaty są bezpłatne, Stowarzyszenie zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. Nie zwracamy kosztów podróży ani noclegu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej. Termin zgłoszeń: 13 października 2008 r. Osoby zaproszone do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane o tym drogą mejlową.

W razie pytań – prosimy o kontakt:

Anna Kamińska – ania@mikuszewo.pl, tel: 0501 568873

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.