"Zielono mi"

2008-10-14

W dniach 4 - 9 listopada 2008 r. odbędzie się w Katowicach II Festiwal Kultury Ekologicznej "Zielono mi". Festiwal jest organizowany przez Kinoteatr "Rialto" w Katowicach i Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego.

Festiwal adresowany jest do wszystkich, dla których los przyrody oraz człowieka jako jej części nie jest obojętny. Wśród prezentowanych filmów znajdują się wybitne i uznane dzieła, które rozwijają wrażliwość na otaczającą rzeczywistość i odwołują się do takich wartości jak szacunek dla innych istot, etyczna odpowiedzialność za nasz świat, a także zachwyt nad cudem życia.

Celem Festiwalu jest stworzenie okazji do rozmowy i refleksji na temat współczesnego świata, jego różnorodnych zagrożeń i sposobów zapobiegania im.

Program festiwalu

Więcej informacji:

Piotr Skubała, piotr.skubala@us.edu.pl