GMO a środowisko przyrodnicze

2008-11-10

Centrum Informacji o Środowisku ma zaszczyt zaprosić na seminarium w ramach kampanii informacyjnej nt. "Genetycznie zmodyfikowane organizmy a środowisko przyrodnicze", które odbędzie się dnia 17 listopada 2008 o godz. 10:00 w Centrum Konferencyjno - Bankietowym Reduta, ul. Strzelców 26, Kraków.

Celem kampanii jest edukacja społeczeństwa, w szczególności rolników, przedsiębiorców, organizacji konsumenckich, administracji publicznej oraz instytucji naukowych i przekazanie wiedzy o przyrodniczych, zdrowotnych i społecznych skutkach wprowadzania GMO do środowiska i relacjach pomiędzy uprawami GMO a obszarami przyrody chronionej.

W trakcie seminarium przedstawione zostaną kwestie etyczne, ekonomiczne, społeczne oraz regulacje prawne dotyczące wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska naturalnego.

Zagadnienia referowane będą przez specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska i biotechnologii.

Udział i materiały seminaryjne są bezpłatne. Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 14 listopada:

tel. 022 579 22 15

fax 022 579 26 88

e-mail: joanna.stepniewska@cios.gov.pl

Program seminarium

  • 9.30-10.00 Rejestracja uczestników
  • 10.00-10.15 Cele kampanii informacyjnej "Genetycznie zmodyfikowane organizmy a środowisko przyrodnicze" Centrum Informacji o Środowisku
  • 10.15-11.00 "Podstawowe wiadomości na temat GMO. Rośliny, mikroorganizmy i zwierzęta genetycznie zmodyfikowane" - dr inż. Sylwia Oleszczuk, IHAR
  • 11.00-11.45 "Aktualne regulacje prawne dot. GMO" - dr Agnieszka Dalbiak, Ministerstwo Środowiska
  • Przerwa kawowa ok godz. 11.45 (10 min.)
  • 11.55-12.40 "Możliwości zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska - opis procedury z tym związanej" - Joanna Rybak, Ministerstwo Środowiska
  • Przerwa na obiad ok. godz.12.40 (30 min.)
  • 13.10-13.45 "Dlaczego NIE dla GMO w środowisku rolniczym" - prof. dr hab. Magdalena Jaworska, Akademia Rolnicza Kraków
  • 13.55-14.40 "Doświadczenia krajów europejskich zaniepokojonych ekspansją GMO" - Marek Kryda, Koalicja Polska wolna od GMO
  • 14.40-15.00 Dyskusja. Wnioski. Podsumowanie konferencji