"Polska wolna od GMO"

Gosia Kowalska

Nasze Stowarzyszenie zostało członkiem Koalicji "Polska wolna od GMO". Koalicja została powołana w dniu 1 grudnia 2007 roku w Krakowie.

 

Celem Koalicji jest ochrona Polski przed GMO (genetycznie modyfikowane organizmy) poprzez wydawanie oświadczeń, lobbing wśród władz i polityków, organizowanie wszelkich działań edukacyjnych, organizowanie akcji bezpośrednich (wolnych od przemocy), współpraca z innymi krajami.

Stanowisko Koalicji "Polska wolna od GMO":

  • Nie jest możliwe współistnienie upraw genetycznie zmodyfikowanych obok upraw bez GMO; dopuszczenie do współistnienia doprowadzi do niekontrolowanego i niemożliwego do zatrzymania zanieczyszczenia upraw.
  • GMO stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, środowiska naturalnego, rolnictwa i lokalnej ekonomii.
  • Zakaz genetycznie modyfikowanych upraw umożliwi wykorzystanie naturalnych walorów polskiego rolnictwa.
  • Jedynym skutecznym sposobem obrony przed GMO jest wprowadzanie całkowitego zakazu na genetycznie zmodyfikowane organizmy na terenie Polski.
  • Konieczne jest podjęcie współpracy z innymi krajami w celu rozszerzenia całkowitego zakazu na całą Europę.
  • Chcemy również, aby społeczne fundusze przeznaczano na badania i rozwój tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa.

 Koalicja "Polska wolna od GMO"