Krok na Południe

2009-02-09

Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich poszukuje przedstawicieli społeczności wiejskich, którzy są gotowi aktywnie działać na rzecz podnoszenia świadomości mieszkańców polskiej wsi na temat krajów rozwijających się (nazywanych często „Południem") oraz o wzajemnych zależnościach między nimi a krajami bogatej „Północy".

W ramach projektu „Krok na Południe - Społeczności Lokalne dla Globalnego Rozwoju" (SLGR) oferujemy uczestnictwo w intensywnym, aktywizującym programie szkoleniowym.

Szkolenie, przygotowane innowacyjną metodą przez najlepszych w Polsce trenerów przy wsparciu ekspertów z Niemiec i Holandii i prowadzone w całości metodami aktywnymi, obejmie w sumie 16 dni szkoleniowych zrealizowanych w ciągu pięciu spotkań, w okresie od 26 marca do 30 listopada 2009 roku. Każde ze spotkań będzie zorganizowane w innym miejscu Polski, przy czym planowane są dwie grupy szkoleniowe, każda skupiająca uczestników z ok. połowy województw (najprawdopodobniej jedna grupa na południu, druga na północy kraju).

Szkolenie pomoże uczestnikom poszerzyć swoją wiedzę o problematyce globalnego rozwoju, a także rozwinąć praktyczne umiejętności związane z motywowaniem i angażowaniem lokalnej społeczności. Przewidziane są spotkania z gośćmi z krajów rozwijających się oraz z osobami i organizacjami zaangażowanymi w pracę na ich rzecz. W ostatniej fazie szkolenia uczestnicy w małych grupach będą mieli okazję zrealizować niewielkie praktyczne projekty informacyjne poświęcone globalnemu Południu w swoim otoczeniu.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu, jak również wszystkie koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników pokrywa projekt SLGR, finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu EuropeAid, a realizowany przez fundację Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich (IROW) wspólnie z holenderską fundacją ETC.

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń przede wszystkim:

  • osoby aktywnie działające w wiejskich organizacjach pozarządowych;
  • pracowników samorządowych;
  • nauczycieli zainteresowanych podjęciem tematyki globalnego Południa wspólnie z młodzieżą i otoczeniem szkoły;
  • osoby młode i studentów, a także wszystkich chcących zaktywizować wieś, z której pochodzą.

Szczególnie mile widziane będą zgłoszenia dwóch lub więcej osób pochodzących z tego samego obszaru (np. gminy, powiatu) i gotowych współpracować ze sobą.

Zainteresowani proszeni są o nadesłanie krótkiego życiorysu oraz listu motywacyjnego, w którym wyjaśnią, dlaczego zależy im na uczestnictwie w szkoleniu i jak zamierzają wykorzystać nabyte umiejętności. Pożądane także rekomendacje od organizacji i instytucji działających na wsi.

Dokumenty należy przesłać, wyłącznie drogą elektroniczną, na adres biuro@irow.org.pl do dnia 20 lutego 2009 roku.

Więcej informacji