Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych

2009-05-31

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zaprasza na szkolenie: "Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych i procedurach ocen oddziaływania na środowisko. Problemy i dobre praktyki".
Termin: 25-27.06.2009
Miejsce: Wisła, Dom Wypoczynkowy "Przedwiośnie"

Celem szkolenia jest poszerzenie zakresu wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
merytorycznych niezbędnych do prowadzenia procedur OOS oraz prezentacja doświadczeń europejskich w zakresie projektowania optymalnych rozwiązań dla ochrony fauny przy drogach i liniach kolejowych (ograniczanie śmiertelności, przejścia dla zwierząt).

Zajęcia są przeznaczone dla pracowników biur projektowych i planistycznych.

Więcej informacji
Program szkolenia

Osoba kontaktowa:
Rafał Kurek, rafal@pracownia.org.pl
tel. 033 818 31 53