Manifest Klimatyczny

2009-05-31

Polska Zielona Sieć przy wsparciu ze strony Instytutu na rzecz Ekorozwoju utworzyła Manifest Klimatyczny - apel organizacji pozarządowych o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz ochrony klimatu.

Zachęcamy organizacje pozarządowe w Polsce do wyrażenia poparcia dla idei Manifestu! Zostanie on wysłany do Rządu RP.

Aby podpisać się pod Manifestem, wystarczy wysłać e-maila z nazwą danej organizacji na adres: emilia@zielonasiec.pl