Rozwój lokalny

2009-09-07

Fundacja Przestrzenie Dialogu serdecznie zaprasza liderów i liderki społeczne z całej Polski, działające w małych miejscowościach na rzecz m.in. zrównoważonego rozwoju, ekologii, turystyki, wyrównywania szans, praw kobiet itd. do udziału w projekcie edukacyjnym "Rozwój Lokalny: aktywność, kompetencja, innowacyjność".
Proponujemy specjalistyczne szkolenia pogłębiające wiedzę, poszerzające kompetencje i wzmacniające umiejętności z jednego z wybranych zagadnień: zrównoważonego rozwoju, budowania i organizowania
społeczeństwa obywatelskiego, zapobiegania dyskryminacji i budowania równości szans, oraz rozwiązywania lokalnych problemów za pomocą innowacyjnych form komunikacji.

Projekt realizowany jest innowacyjną metodą blended-learning: łączy stacjonarne szkolenia z konsultacjami on-line oraz praktycznym rozwiązywaniem problemów. Dodatkowo każdy moduł tematyczny będzie
poszerzony o wiedzę dotyczącą pozyskiwania funduszy.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Każda osoba może wziąć udział w jednym module szkoleniowym (składającym się z trzech szkoleń).

Wszystkim uczestniczkom/uczestnikom zapewniamy:

  • noclegi (nocleg pomiędzy pierwszym a drugim dniem szkolenia oraz w uzasadnionych przypadkach nocleg w przeddzień szkolenia);
  • napoje i przekąski (głównie produkty Sprawiedliwego Handlu) oraz wyżywienie (co najmniej jeden wegetariański posiłek w każdym dniu szkolenia);
  • materiały edukacyjne oraz promocyjne;
  • możliwość wzięcia udziału w konsultacjach on-line oraz innych formach edukacji i konsultacji internetowych;
  • certyfikat.

Dojazd na szkolenia jest organizowany i finansowany we własnym zakresie.

Dodatkowych informacji udziela koordynatorka projektu Karolina Matuszewska: fundacja@przestrzeniedialogu.org

Szczegółowe informacje