Zielona Przestrzeń Kobiet

Gosia Kowalska

Z radością informujemy, że 1 września 2009 r. rusza realizacja projektu "Kobiety i Rozwój. Kobiety aktywne na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności".

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Przestrzeń Kobiet z Krakowa.
W ramach projektu zorganizowane zostaną m.in. dwa cykle szkoleniowe dla kobiet aktywnie działających na terenach wiejskich oraz III już ogólnopolska konferencja z cyklu „Kobiety i Rozwój".
Naszym głównym zadaniem będzie rozbudowa strony internetowej „Kobiety na wsi". Umieścimy tu m.in. mnóstwo nowych artykułów o nietuzinkowych działaczkach wiejskich oraz utworzymy nowe e-kroniki Kół Gospodyń Wiejskich z różnych regionów Polski.

Projekt będzie realizowany od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r.

Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, Komponent III Równość szans i integracja społeczna.

 

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.