"Masz głos, masz wybór"

2010-01-21

Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów rozpoczynają kolejną edycję akcji „Masz głos, masz wybór". Organizatorzy chcą zachęcić nas do świadomego udziału w wyborach samorządowych, które odbędą się jesienią tego roku. Zastanówmy się, co i jak nowe władze powinny zrobić, by ułatwić nam życie. Zachęćmy do kandydowania osoby, które będą dobrymi radnymi. Wybierzmy kandydatów i kandydatki, którzy rozwiążą lokalne problemy.

Organizatorom akcji zależy, aby dzięki działaniom jej uczestników, mieszkańcy poznali problemy swoich gmin, powiatów i województw, a także mieli świadomość, jakich ludzi i jakie programy wybierają.

Więcej informacji

Nabór do akcji trwa, za pośrednictwem strony www.maszglos.pl, do 28 lutego 2010 roku.

Informacji o akcji udzielają:
Marek Solon-Lipiński z Fundacji im. Stefana Batorego tel.: 022 536 02 49, msolon@batory.org.pl
Rafał Krzemiński ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów tel.: 022 556 82 66, rkrzeminski@szkola-liderow.pl

Akcja społeczna „Masz głos, masz wybór" jest współfinansowana ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.