Farmy wiatrowe a środowisko

2010-02-02

Towarzystwo na Rzecz Ziemi i Stowarzyszenie Pasikonik zapraszają na szkolenie "Jak skutecznie bronić swoje środowisko w związku z farmą wiatrową i innymi inwestycjami na nie wpływającymi".
Warsztaty odbędą się 4 i 5 lutego 2010 roku w sali GS przy ul. Kolejowej 3 w Dusznikach (woj. wielkopolskie).
Początek warsztatów każdego dnia o godz. 17:00.

Plan poszczególnych dni przedstawia się następująco:
4 luty:

  • prezentacja podręcznika Towarzystwa na Rzecz Ziemi nt. prawnych aspektów i procedur dotyczących inwestycji oraz udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym i sądowym, podręcznik będzie można otrzymać podczas warsztatów
  • podstawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego
  • uchwalenie/zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
  • udział spoleczny przy wydawaniu decyzji środowiskowej
  • ogólny schemat wszystkich postępowań dot. farm wiatrowych (w tym pozwolenie budowlane)
  • dlaczego farma nie jest inwestycją celu publicznego
  • możliwość indywidualnej konsultacji po spotkaniu

5 luty:

  • teoria i praktyka udzialu spolecznego
  • analiza raportu Oceny Oddziaływania Środowiskowego

Szkolenie poprowadzą specjaliści z Towarzystwa na rzecz Ziemi.
Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a udział w nich jest
bezpłatny.