Szkodliwe, czy pożyteczne? Rzecz o owadach

2010-04-06

XXXII Wszechnica Biebrzańska - cykliczne spotkania informacyjne i wykłady tematyczne adresowane do miłośników Bagien Biebrzańskich oraz osób zaangażowanych w ich czynną ochronę i promocję. Zainaugurowana została w styczniu 2001 dzięki wspólnej inicjatywie WWF Polska, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Stowarzyszenia Ekoturystycznego „Biebrza Konese-rom", Towarzystwa Biebrzańskiego i Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego.

Osowiec-Twierdza, 10 - 11 kwietnia 2010 roku.

Temat: Szkodliwe, czy pożyteczne? Rzecz o owadach.

Sobota 10 kwietnia - Dzień wykładów
Miejsce: Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu Twierdzy

 • 9.15 - 10.15 - "Komary - strażnicy biebrzańskich bagien i nie tylko" - mgr Elżbieta Wegner (Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie)
 • 10.15 - 10.30 - Rozdanie nagród dla zwycięzców konkursu fotograficznego "Jesienno-zimowe obrazy znad Biebrzy" - przerwa kawowa
 • 10.30 - 11.00 - "Jesteśmy w kleszczach" - mgr Elżbieta Wegner (Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie)
 • 11.00 - 11.45 - "Szkodliwe i pożyteczne owady leśne" część I - inż. Janusz Szwałkiewicz (Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie)
 • 11.45 - 12.30 - "Szkodliwe i pożyteczne owady leśne" część II
 • 12.30 - 13.00 - przerwa na posiłek
 • 13.00 - 14.00 - "Meszki - biologia, ekologia i znaczenie medyczno-weterynaryjne" - mgr Elżbieta Wegner (Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie)
 • 14.00 - 15.00 - "Rozpoznawanie swoich i obcych u owadów społecznych" - mgr Tomasz Włodarczyk (Instytut Biologii UwB)
 • 15.00 - 16.00 - "Motyle i mrówki, obojętność, współpraca, wyzysk" - dr Marcin Sielezniew (Instytut Biologii UwB)

Niedziela - 11 kwietnia - Dzień terenowy
Obwód ochronny Grzędy - czyli królestwo owadów

 • 9.30 - 11.00 - Przemek Nawrocki i Irek Chojnacki o bartnictwie
 • 11.00 - 14.00 - spacer po ścieżkach edukacyjnych.

Udział we Wszechnicy Biebrzańskiej jest bezpłatny! Wstęp wolny.
Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają transportu i noclegów.

Dodatkowych informacji udziela:
Andrzej Grygoruk, tel. 85 7380620, 604 406 786
e-mail: agrygoruk@biebrza.org.pl