"Równać Szanse"

2010-04-09

Zapraszamy serdecznie do udziału w Ogólnopolskim Forum Równać Szanse - "Polska, wieś, młodzież - diagnoza, rozwiązania, perspektywy", które odbędzie się w Warszawie, w dniach 27-28 maja 2010 roku.

Celem forum jest ukazanie sytuacji i perspektyw młodzieży z małych miejscowości w I dekadzie XXI wieku w oparciu o wyniki badań, praktykę pracy z młodzieżą oraz prognozy na najbliższe 20 lat.
Forum będzie trwało dwa dni. W pierwszym dniu zostanie przedstawiony portret młodzieży polskiej wsi: szanse i nierówności, kariery szkolne oraz drogi młodzieży wiejskiej na studia wyższe. Zostaną przedstawione i omówione wyniki badań socjologicznych dotyczących warunków, stylu życia i edukacji młodzieży na terenach wiejskich. Będzie również podjęty temat diagnozowania środowiska lokalnego.

Drugi dzień będzie miał charakter warsztatowy i zostanie poświęcony dobrym praktykom pracy z młodzieżą oraz diagnozie lokalnej. Mini-warsztaty prowadzone przez autorów Projektów Modelowych Programu „Równać Szanse" pozwolą uczestnikom poznać sprawdzone metody pracy projektowej z młodzieżą. Warsztaty dotyczące diagnozy umożliwią zrozumienie roli diagnozy w rozpoznaniu potrzeb młodzieży oraz dadzą szansę na poznanie podstawowych technik i aspektów prowadzenia badań społecznych.

Program forum

Osobom uczestniczącym w całym forum zapewniamy bezpłatny nocleg z 27 na 28 maja oraz wyżywienie.
Zapraszamy do rejestracji
Rejestracja będzie otwarta do 15 maja 2010. Liczba miejsc jest ograniczona!