Na pomoc powodzianom

2010-06-01

Dnia 23 maja 2010 roku wezbrana Wisła przerwała wał przeciwpowodziowy w Świniarach w gminie Słubice w powiecie płockim. 4 400 hektarów znalazło się pod wodą. Ponad 1400 osób jest ewakuowanych. Ucierpieli mieszkańcy wsi: Świniary, Nowosiadło, Juliszew, Sady, Wiączemin Polski, Nowy Wiączemin, Zyck Nowy, Zyck Polski, Leonów, Rybaki, Piotrkówek.
Ludzie stracili domy, zabudowania gospodarcze, inwentarz i plony na cały rok. Gmina Słubice jest gminą typowo rolniczą , większość z rodzin z zalanych terenów utrzymuje się z rolnictwa, tak więc ich tragedia, to nie
tylko utracony dom - zostali oni pozbawieni całorocznego dochodu. Woda bardzo powoli opada, ale ogrom strat trudno zliczyć.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "ZIARNO" z Grzybowa 1/ 2, gmina Słubice uruchomiło konto dla ofiar powodzi. Zgodnie z Decyzją nr 5/2010
wydaną przez Marszałka Województwa dnia 27 maja 2010 roku wpłat mogą dokonywać mieszkańcy województwa mazowieckiego oraz instytucje/ organizacje mające siedzibę na terenie woj. mazowieckiego.
Numer konta : 48 9042 1026 0840 0433 2000 0010,
Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku, oddział Sanniki, filia Słubice z dopiskiem "dla powodzian".

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za wsparcie materialne. Na stronie www.ziarno.eu będą Państwo mogli znaleźć informacje o przeznaczeniu
pieniędzy wydatkowanych w ramach udzielenia pomocy poszczególnym rodzinom i szkołom. Umieścimy również listę darczyńców (jeśli ktoś pragnie pozostać anonimowy, prosimy o stosowną informację).

Dla osób i instytucji spoza woj. mazowieckiego chcących wesprzeć finansowo powodzian podajemy konto Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marcina, ul.Wiślana 1, 09-533 Słubice
Numer konta: 38 9042 1039 0840 0169 2000 0010
IBAN: MBREPLPW, Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku, oddział Sanniki, filia Słubice z dopiskiem "dla powodzian".