Wybory prezydenckie a GMO

2010-06-01

Prosimy, abyście poświęcili kilka minut na kluczowe dla nas wszystkich sprawy dotyczące naszego zdrowia oraz samowystarczalności żywieniowej.
Prosimy o wysłanie do kandydatów na Prezydenta Polski własnych pytań (lub skopiowanych) w sprawie zagrożeń ze strony organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) i dokonali później wyboru na podstawie udzielonych odpowiedzi.

Gotowy list z pytaniami
Adresy mailowe do sztabowców wszystkich kandydatów.

Prosimy również o wysyłanie listów faxem, pocztą tradycyjną i wizyty w biurach wyborczych.
Adresy okręgów wyborczych.

Jeśli otrzymacie odpowiedzi prosimy o przesłanie kopii, abyśmy mogli je umieścić na stronie http://icppc.pl

Wybierzmy na Prezydenta RP człowieka, który postąpi jak liderzy w ośmiu krajach Unii Europejskiej i wprowadzi zakaz na uprawy GMO kierując się troską o swoich wyborców.