Rozwój organizacji pozarządowych

2010-07-22

Biuro Ekonomiczne "Aktywa Plus" z siedzibą w Szczecinie wraz z Partnerem Fundacją "Miłosierdzie i Wiedza" ze Szczecinka mają przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w projekcie "Rozwój organizacji pozarządowych szansą na aktywizację i integrację mieszkańców Powiatu Szczecineckiego". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach i konferencji organizacje pozarządowe z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu szczecineckiego (za wyjątkiem miasta Szczecinka).

Uczestnikom/uczestniczkom projektu proponujemy następujące szkolenia wyjazdowe:

  1. Trzydniowe szkolenie pt. „Zarządzanie organizacją pozarządową. Przedsiębiorczość społeczna", w tym: zarządzanie zasobami kadrowymi / wolontariat: zawieranie umów, rozliczenia z ZUS, dokumentacja kadrowa, zarządzanie finansami, sprawozdania merytoryczne i finansowe, działalność statutowa - odpłatna i nieodpłatna. Działalność pożytku publicznego. Biznes plan. Marketing usług. Planowany termin szkolenia: przełom sierpnia / września 2010.
  2. Dwudniowe szkolenie pt. „Finansowanie i rozliczanie inicjatyw integracyjnych", w tym: źródła finansowania inicjatyw, budżet, koszty kwalifikowane, opisywanie dokumentów, wniosek o płatność, wyodrębniona księgowość dotacji unijnych. Planowany termin szkolenia: wrzesień 2010.
  3. Trzydniowe szkolenie pt. „Integracja - od pomysłu do projektu", w tym: analiza problemów lokalnej społeczności, wypracowanie oddolnych inicjatyw aktywizujących i integrujących lokalną społeczność, przygotowanie fiszek projektowych na konkurs PO KL. Planowany termin szkolenia: przełom września / października 2010.

Zapewniamy:

  • bezpłatne szkolenie i doradztwo;
  • profesjonalną wiedzę i umiejętności przydatne w organizacjach pozarządowych;
  • bezpłatne noclegi i wyżywienie;
  • częściowy zwrot kosztów dojazdu;
  • materiały szkoleniowe i pakiety szkoleniowe.

Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona!

Więcej informacji: http://aktywaplus.pl
tel. 697755214, email: fmiw@interia.pl