Otwarte Zagrody

2010-08-19

Otwieramy Zagrody, warsztaty i ogródki wiejskie - promujemy zrównoważony styl życia na XXI wiek.
Zapraszamy na niezwykłe spotkanie z dziedzictwem polskiej wsi.

Festiwal Otwarte Zagrody odbędzie się w Rodakach (Małopolska), 19 i 20 września od godz. 10.00 oraz Żeszczynce (Podlasie), 19 września, od godz. 10.00.

Podczas Festiwalu mieszkańcy wsi zorganizują kameralne wydarzenia warsztatowe, edukacyjne i kulturalne w swoich prywatnych, historycznych zagrodach. Odbędą się wydarzenia wokół tematyki tradycyjnej kuchni, zbieractwa ziół i owoców leśnych, dawnych zwyczajów związanych z domem, zagrodą i wiejskim ogrodem oraz ginących zawodów. Do projektu włączamy ludzi różnych pokoleń, szczególnie tych najstarszych - ostatnich nosicieli pradawnej wiedzy i tradycji, jak również tych najmłodszych, którzy mają szansę tę wiedzę poprzez dialog ze starszymi ocalić.
W tym roku unikalne warsztaty rzemieślnicze i artystyczne poprowadzi szereg wybitnych specjalistów i osobowości z Rodak, Żeszczynki, Krakow, a nawet Szkocji...

Koordynatorką ogólnopolską oraz autorką projektu jest Magdalena Prosińska z Fundacji Dziedzictwo dla Przyszłości.
Projekt odbywa się pod honorowym patronatem UNESCO, INTBAU, Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Europejskich Dni Dziedzictwa.
Patronatem medialnym projekt objęły między innymi Kobieta i Życie, Gazeta Sołecka, Autoportret, Gadki z Chatki, E!stilo, Radio Kraków, eOlkusz, 24Podlasie.

Szczególną uwagę poświęcamy osobom wykluczonym, które jak co roku będą specjalnie miłymi gośćmi Festiwalu.

Program festiwalu
Uaktualnienia znajdziecie na stronie www.otwartezagrody.org
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny!