„Nowy Kierunek – Nowe Życie”

2010-08-19

Firma ATC s. c. zaprasza do udziału w projekcie "Nowy kierunek - nowe życie" realizowanym w ramach działania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu "Nowy kierunek - nowe życie" oferujemy Państwu szkolenie pn.: "Kurs prawa jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna dla kierowców".
Projekt skierowany jest do osób odchodzących z rolnictwa, zdefiniowanych jako: "rolnik ubezpieczony w KRUS lub jego domownik (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), zamieszkujący w gminie wiejskiej i miejsko - wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców, znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego, który wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej."

Warunki, jakie należy spełnić by zostać zakwalifikowanym do procesu rekrutacji:

  • Posiadać prawo jazdy kat. B
  • Posiadać zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu KRUS jako rolnik lub domownik,
  • Być mieszkańcem województwa zachodniopomorskiego,

Osobom zakwalifikowanym na kurs zapewniamy:

  • Bezpłatne szkolenie,
  • Bezpłatne materiały szkoleniowe,
  • Bezpłatny poczęstunek na zajęciach teoretycznych,
  • Zwrot kosztów dojazdu za zajęcia teoretyczne,
  • Bezpłatne badanie lekarskie,
  • Bezpłatny egzamin,

Biuro projektu:
ul. 1 Maja 24/104
78 - 300 Świdwin
Tel. 531 072 272
www.nowykierunek.pl
e.lipkowicz@atcsc.pl