„Mam prawo wiedzieć, mam prawo decydować”

2010-10-06

Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne „Wspólna Ziemia" zaprasza szkoły średnie oraz zawodowe z obszaru Chojnic do udziału w projekcie „Mam prawo wiedzieć, mam prawo decydować".

Projekt zakłada edukację i aktywizację społeczności Chojnic w zakresie uspołeczniania procesu planowania przestrzennego. W tym celu zostanie przeprowadzony w chojnickich szkołach cykl prelekcji dotyczących możliwości udziału mieszkańców miasta w procesie planowania przestrzeni miejskiej oraz w procesie decyzyjnym dotyczącym poszczególnych inwestycji. Omówione zostaną takie narzędzia i strategie partycypacji społecznej jak miejscowy plan lub studium zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju miasta/gminy/województwa, konsultacje społeczne, udział obywateli i organizacji pozarządowych w postępowaniu administracyjnym itp. Prelekcje, połączone z dyskusją i ćwiczeniami, odbywać się będą w szkołach, które przystąpią do projektu. Każda prelekcja trwać będzie godzinę lekcyjną i adresowana będzie do uczniów jednej klasy. Udział uczniów i szkoły w projekcie jest bezpłatny. Zajęcia realizowane będą w okresie od połowy października do połowy grudnia. Chęć przystąpienia do projektu oraz proponowane terminy prelekcji należy zgłaszać drogą mailową pisząc na adres: info@wspolnaziemia.org lub telefonicznie: 660040248.

Projekt „Mam prawo wiedzieć, mam prawo decydować" dofinansowany został przez holenderską fundację Stichting Kienkeurig z partnerskiego miasta Waalwijk w ramach realizacji konkursu „Projekt Chojnice 2010". Współorganizatorem konkursu był Urząd Miejski w Chojnicach, zaś patronat medialny nad nim objęła „Gazeta Pomorska".