"Polska wieś 2010"

2010-10-13

Z przyjemnością informujemy, że publikacja "Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi" jest już dostępna na stronie internetowej Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

„Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi" to szósta edycja polsko-angielskiej publikacji prezentującej zmieniający się obraz polskiej wsi i rolnictwa pod redakcją prof. Jerzego Wilkina i dr Iwony Nurzyńskiej.
Wydawane od 2000 roku raporty są w Polsce unikatowym przedsięwzięciem badawczym i edytorskim ze względu na swą kompleksowość i interdyscyplinarność. Tworzy je grono znakomitych specjalistów z różnych instytucji, w tym naukowych. Wielu z nich jest z nami od samego początku, co gwarantuje ciągłość obserwacji i porównywalność zjawisk w czasie.

Tegoroczna edycja raportu „Polska wieś 2010" prezentuje sfery, które tradycyjnie już są filarami analiz rozwoju wsi i rolnictwa. W tegorocznej edycji opisujemy w 6 rozdziałach zmiany w sferze:

  • ekonomiczno-rolniczej
  • demograficznej
  • społecznej
  • kulturowej
  • środowiskowej (ekologicznej)

W tym roku raport kończą uwagi socjologów i ekonomistów, którzy podjęli się trudnej próby podsumowania najważniejszych przemian, jakie dokonały się na polskiej wsi w ciągu 20 lat transformacji systemowej i 6 lat integracji europejskiej.

Zachęcamy do pobrania publikacji "Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi" w formacje PDF ze strony internetowej Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa po uprzedniej rejestracji.