"Suwerenność żywnościowa i rodzinne gospodarstwa"

2010-10-20

Zapraszamy do przyłączenia się do obchodów 10-lecia Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) i dzielenia się pomysłami i przemyśleniami o przyszłości "prawdziwej żywności i rolnictwa" w Polsce i na całym świecie.

Spotkanie to będzie wspaniałą szansą, aby usłyszeć jakie działania i projekty realizują rolnicy i konsumenci w innych krajach, wdrażając w praktyce ideę "Myśl globalnie, produkuj i jedz lokalnie". Będzie również szansą, aby spróbować pysznej, chłopskiej kuchni, odwiedzić małopolskich rolników, wziąć udział w sesji tradycyjnych polskich pieśni i tańców oraz zwiedzić Ekocentrum ICPPC.

Seminarium w językach polskim i angielskim.

Wstępny program

Sobota, 20 listopada 2010

 • 11:00 Powitanie i przedstawienie gości - Julian Rose i Jadwiga Łopata, ICPPC
 • 12:00 "Utrzymywanie suwerenności żywnościowej a rodzinne gospodarstwa" krótkie wystąpienia przedstawicieli: Turcji, Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji, Afryki, Indii, Polski.
 • 14:00 Obiad
 • 14:30 Spacer lub przejażdżka bryczką
 • 16:30 - 17:30 „Zjednoczenie Rolników Małorolnych na całym świecie " - Międzynarodowy ruch „Via Campesina - Droga Chłopów"
 • 17:30 - 18:00 Pytania
 • 18:00 Otwarta sesja "Lokalne rozwiązania globalnych problemów" i "Karta 21 - Manifest dla Wsi XXI Wieku", propozycje.
 • 19:30 Kolacja złożona z produktów z ekologicznych i tradycyjnych
 • 20:30 Wieczór kulturalny (polskie tradycyjne piosenki i wspólne tańce)

Niedziela, 21 Listopada 2010

 • 8:30 Śniadanie
 • 9:30 "Zmieniając kurs na życie" Dyskusja na temat światowego kryzysu i alternatywnych rozwiązań, w tym wspólne oświadczenie uczestników. Wprowadzenie Julian Rose
 • 11:30 Planowanie konferencji prasowej i wydarzenia informacyjno-edukacyjnego w Krakowie
 • 13:30 Obiad w gospodarstwie
 • 14:30 Wizyta w EKOCENTRUM ICPPC (W 2002 roku postanowiliśmy rozszerzyć naszą działalność i pójść w kierunku promocji ekologicznych technologii i ekologicznego sposobu życia. Aby zrobić to w praktyce stworzyliśmy EKOCENTRUM ICPPC)
 • 15:00 Wizyta w lokalnych gospodarstwach rodzinnych
 • 19:00 Kolacja w gospodarstwie

Poniedziałek, 22 Listopada 2010

 • 8:00 Śniadanie
 • 9:00 Przejazd autobusem do Krakowa
 • 11:00 Konferencja prasowa i wydarzenie informacyjno-edukacyjne "Zachować małe, rodzinne gospodarstwa. Zakaz GMO"
 • 14:00 Obiad w restauracji „Chłopskie Jadło"
 • 15:00 Wycieczka po Starym Mieście
 • 17:00 Odjazd uczestników

Z uwagi na konieczność dokonania rezerwacji i przedpłat prosimy o potwierdzenie udziału poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 5 listopada. Koszt udziału w konferencji: 300 zł. Osoby, które nie mogą pokryć kosztów prosimy o PILNY kontakt.

Miejsce konferencji: Stryszów i Zakrzów tradycyjne wioski w Beskidach w województwie małopolskim.